Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt:
Tilbuddet er gældende i 8 dage fra tilbudsdatoen.
Grundet de stigende udgifter på varer og brændstof ser vi os desværre nødsaget til ikke at garantere vores
priser i længere tid ad gangen.

Så snart tilbuddet kan accepteres fra kundens side, anbefaler vi at tilkendegive accepten til os hurtigst
muligt, så vi har mulighed for at lægge ordren ved vores leverandører, så vi har mulighed for at låse den
accepterede pris.

Alle priser er derfor forbeholdt eventuelle prisstigninger fra leverandørens side som følge af ændringer af
offentlige afgifter, valutakurser, olietillæg o.l.

Tilbuddet:
Tilbuddet indeholder kun det i tilbuddet beskrevne arbejde og det er kundens eget ansvar at tjekke om
tilbuddet indeholder de nødvendige samt aftalte poster. Ved ændringer eller tilføjelser til tilbuddet skal der
udarbejdes et revideret tilbud eller ordrebekræftelse, før disse betragtes som aftalt.

Andre opgaver som ikke er noteret på tilbud eller ordrebekræftelse betragtes som ekstra arbejde. Læs
mere under ”ekstra arbejde”.

Myndigheds behandling:
Hvis ikke andet er skriftligt aftalt, sørger køber for eventuel nødvendig godkendelse af projektet, herunder
ansøgning om tilladelse ved den pågældende kommune. Det kan blandt andet være ansøgning om
gravetilladelse, ansøgning om tilladelse til at have container stående samt færdigmelding af
byggeprojektet.

Vi kan sagtens tage os af ovenstående opgaver, hvis dette aftales skriftligt under tilbudsfasen.

Skjulte hindringer:
Nordfyns Brolægning tager forbehold mod skjulte hindringer som ikke er kendt ved projektets begyndelse.
Det er kundens ansvar at oplyse om kabler, kloakeringer og andet der kan ligge i jorden og begrænse vores
arbejde.

Bemærk: Vi kan i nogle tilfælde være nødt til at grave op mod 50 cm. I jorden. Elkabler skal som minimum
ligge 35 cm. I jorden, så disse kan vi risikere at ramme hvis kunden ikke har oplyst om hvor kablerne ligger
og/eller hvis der ikke er det nødvendige dækbånd.

Forurenet jord:
Tilbuddet er afgivet under forudsætning af, at overskydende jord kan bortskaffes som ren jord.
Forurenet jord vil blive faktureret ud over tilbudsprisen.

Betonprodukter:
Ved sammensætning af forskellige betonprodukter (forskellige størrelser, tykkelser på fliserne,
topsten/normalsten til støttemure mv.) kan der forekomme farveforskelle, da produkterne kan være støbt
på forskellige tidspunkter og evt. på forskellige produktionssteder.

Derudover må vi gøre opmærksom på at der vil kunne forekomme udblomstninger (skjolder) og
jernudfældninger på produkterne. Sådanne forhold skyldes naturlige reaktioner fra cementen og
tilslagsmaterialerne (sten og grus).

Alle materialer der opbevares udendørs, påvirkes af det danske klima. Dette gælder også for fliser der er
lagt. De udsættes for nedfrysning og måske endda saltning hen over vinteren, samt store mængder nedbør
i foråret og efteråret.

Der er ingen returret på specialfremstillet betonprodukter.
Bemærk: Hvis tilbuddet eksempelvis indeholder x antal m2 svarende til 5,5 palle, vil vi bestille og betale for
6 hele paller, for at undgå ekstra fragtgebyr samt palleanbrud fra leverandørens side. Det betyder også, at
overskydende fliser fra et projekt, er vores ejendom medmindre andet er skriftlig aftalt. Ligeledes
faktureres kunden ikke for pallerne som fliserne leveres på, hvilket betyder at paller betragtes som vores
ejendom medmindre andet er skriftligt aftalt. Det er muligt for kunden at beholde paller og overskydende
fliser, mod merbetaling for disse.

Belægningen:
Hvis andet ikke er aftalt, fuges belægningen med vasket grus. Belægningen fuges 1 gang af Nordfyns
Brolægning, hvorefter kunden selv er ansvarlig for resten af opfugningsprocessen.

Vi anbefaler at feje hver dag, samt ikke at samle grusset i bunker på belægningen. Fugten fra grusset kan
sive ned i fliserne og efterlade en plamage, hvis grusset får lov til at ligge i større bunker. Fordel grusset ud i
et tyndt lag over hele belægningen for at undgå ovenstående scenarie.

Aflevering:
Arbejdet betragtes som afleveret, når sælger/Nordfyns Brolægning har meddelt køber/kunden at projektet
er færdigt og klar til fakturering.

Der er ingen fortrydelsesret på arbejde der allerede er udført.

Betaling:
For projekter under 100.000,00 danske kroner, inklusive moms, vil der først blive faktureret når opgaven
står færdig. For projekter over 100.000,00 danske kroner inklusive moms, vil der blive faktureret et aconto
beløb efter projektets begyndelse.

Aconto beløbet vil variere fra projekt til projekt og vil som minimum indeholde prisen for indkøb af
materialer til projektet.

Betalingsbetingelser vil altid fremgå i tilbuddet, men vil som udgangspunkt hedde netto 8 dage. Det vil sige
at betalingen for opgaven skal være os i hænde, senest 8 dage efter fakturadatoen. Fakturaen betragtes
som godkendt efter 8 dage, uanset om betalingen er faldet eller ej.

Ved for sen betaling, vil blive pålagt renter og gebyrer.
100,00 kr. i rykkergebyr, samt 2% i rente pr. påbegyndt måned.

Garantier:
Nordfyns Brolægning er medlem af DI dansk byggeri, hvilket sikrer at vores medarbejdere får løn efter
gældende overenskomster.

Derunder er vi dækket af BYG garanti, hvilket sikrer dig som kunde, at arbejdet bliver udført uanset hvad
der skulle risikere at ske med vores virksomhed.

Hvis du ønsker at læse mere specifikt om hvad BYG garanti dækker, kan du læse mere her:
www.byggaranti.dk

Vi er også medlem af Brolæggerlauget, hvilket er en blåstempling af kvalitetsarbejde. Alle vores
belægninger udføres efter de danske standarder, hvilket et medlemskab af brolæggerlauget bekræfter.

Eventuelle tvister:
Vi gør dig opmærksom på du har mulighed for at klage til byggeriets ankenævn, hvis vi ikke udfører det
aftalte stykke arbejde eller hvis vi nægter at udfører opgaven efter de danske standarder. Det er en ekstra
garanti vi garanterer dig.

Registrering af persondata:
For at sende dig et tilbud, beder vi dig om følgende personoplysninger:
• Kundens fulde navn
• Kundens adresse, inkl. Postnummer og by
• Kundens telefonnummer
• Kundens email adresse.

Vi bruger ovenstående oplysninger til at dokumentere bestillingen af et tilbud, samt som dokumentation
for opgaven senere hen.

Oplysningerne opbevares i vores økonomisystem og vil ikke være tilgængelig for nogen 3. part på nogen
måder. Det er heller ikke muligt for andre end de administrative ansatte i Nordfyns Brolægning, at få fat i
disse oplysninger om vore mulige kunder. Vi opbevarer som standard ovenstående oplysninger i op til 5 år.
De indhentede oplysninger kan til enhver tid bedes slettet af kunden, ved direkte kontakt om dette ønske
til vores hovedmail: info@nordfynsbro.dk

Bemærk: Hvis vi har modtaget accept af tilbuddet, er vi nødt til at opbevare kundens oplysninger i 5 år,
grundet regnskabsdokumentation.